Shizoku-Ryu Jiu-jitsu - logo

..:: Trener ::..Paweł Arkadiusz NERĆ - urodziłem się 24.01.1963 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie mieszkam do dzisiaj. Magister Pedagogiki.

10 Dan

Rozpocząłem treningi Sztuk Walki od Jiu-Jitsu pod kierunkiem Wielkiego Mistrza i Wspaniałego Człowieka Soke dr Krzysztofa Kondratowicza 10 Dan w październiku 1977 roku i szkoliłem się pod jego bezpośrednim nadzorem do listopada 1994 roku. W latach 1980 - 1983 praktykowałem Tae-Kwon-Do u Mistrza Jacka Wolskiego. Następnie w latach 1987-1989 uczyłem się Tai-Chi-Chuan najpierw w Ośrodku Kultury Ochoty a następnie, z polecenia Wielkiego Mistrza i Znawcy Chińskich Sztuk Walki Andrzeja Braksala, u ówczesnego Trenera Polskiej Drużyny Wu-Shu - Krzysztofa Turka. Od 1988 roku rozpocząłem swoja Drogę w Ko-Budo. Impulsem do tego były treningi z Shurikenem i filipińską Eskrimą według wskazówek Mistrza Eriha Reinhardta - 5 Dan z Niemiec. W latach 1991 - 1994 praktykowałem Sogo-Budokan Jiu-Jitsu i Seitei-Iaido u Kancho Tino Brebelsa z Belgii. Także w 1991 rozpocząłem naukę Karate Shorin-Ryu Seibukan pod nadzorem Sensei Andrzeja Zakrockiego - 5 Dan. W 1984 roku ukończyłem Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Jiu-Jitsu a w roku 1987 uzyskałem pierwszą klasę instruktorską w tej specjalności. W 1992 roku uzyskałem licencję instruktora w Sogo-Budokan Jiu-Jitsu a w 1993 instruktora w Shorin-Ryu Seibukan Karate. Od 1987 do dzisiaj roku jestem Szefem Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki "KLAN". W latach 1985 - 1989 byłem członkiem Rady Instruktorów w Polskim Centrum Jiu-Jitsu. Od 1989 do 1993 roku byłem członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Od 1994 roku do chwili obecnej (2014 rok) jestem Przewodniczącym Unii Jiu-Jitsu w Polsce oraz Vice Przewodniczącym Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Ponadto: Od 1992 - do 2004 roku  prowadziłem zajęcia i wykłady z technik interwencji i obezwładniania, oraz walki wręcz w Agencji Szkoleniowej "Sulima" oraz w "Niepublicznym Policealnym Studium dla Bodyguardów i Detektywów - Sulima". W latach 1999 - 2001 prowadziłem zajęcia i wykłady z technik interwencji i obezwładniania, oraz walki wręcz w Agencji Szkoleniowej "Solid Security". Od 2001 do 2006 roku - prowadziłem zajęcia, ćwiczenia i wykłady z technik interwencji i technik obezwładniania oraz samoobrony w Ośrodku Szkolenia Pracowników Ochrony "Center - Arms". Od 2002 do 2005 roku - prowadziłem zajęcia, ćwiczenia i wykłady z technik interwencji i technik obezwładniania oraz samoobrony w Niepublicznym Policealnym Studium Zarządzania Lotnictwem - Ośrodku Szkolenia Średniego Personelu dla Organizacji Lotniczych. Od 2003 do 2004 roku - prowadziłem zajęcia, ćwiczenia i wykłady z technik interwencji i technik obezwładniania oraz samoobrony w Centrum Szkolenia Kadr "Profesja" w Warszawie. Od 2004 do 2010 roku - prowadziłem zajęcia, ćwiczenia i wykłady z technik interwencji i technik obezwładniania oraz samoobrony w Centrum Edukacji sp. z o.o. w Płocku (Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia) w oddziale w Ciechanowie. Od 2005 do 2014 roku - prowadziłem zajęcia, ćwiczenia i wykłady z technik interwencji i technik obezwładniania oraz samoobrony w Ośrodku Szkolenia Pracowników Ochrony Barbary Dziewickiej w Ciechanowie. Od 2006 do 2011 roku - prowadziłem wykłady z zakresu bezpieczeństwa oraz zajęcia z samoobrony z pracownikami Poczty Polskiej (listonosze, asystenci, kierowcy, konwojenci, kierownicy) w Centrum Szkoleń Specjalistycznych "PCpoint". Od 2007 do 2008 roku - prowadziłem wykłady i zajęcia  praktyczne z zakresu rozwoju osobowości i technik samoobrony w ramach programy "Geniusz jest wewnątrz" w Agencji Szkoleniowej "Sylwes". Od 2011 – do chwili obecnej – Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie – wykładowca teorii i zajęć praktycznych z tematu Sporty Walki

ODZNACZENIA

Kopernikański Medal Renesansu – za wszechstronność zainteresowań oraz humanistyczną dbałość o ciało i duszę – Zarząd Fundacji PRO FUTURO – lipiec 2013 r.

Krzyż Koronny – za propagowanie idei czerwonokrzyskich wśród Młodzieży i osób trenujących Sztuki walki oraz ratowania życia – Prezes Zarządu Rejonowego PCK, Warszawsko – Zachodniego w Błoniu – 22.11.2012 r.

Medal Na Straży – zasłużony Honorowy Dawca Krwi i propagator tej idei wśród młodzieży – Prezes Zarządu Rejonowego PCK, Warszawsko – Zachodniego w Błoniu – 13.10.2012 r.

Brązowy Krzyż Zasługi – „za zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju sportu” (Jiu-Jitsu) – postanowienie Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2005r. (M.P z dnia 6 stycznia 2006r.)

 

29 maja 2011 roku we Wrocławiu, w czasie Uroczystej Gali Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, Prezes PFDSiSW Pan Ryszard Murad oficjalnie odczytał ostatnię wolę mojego Nauczyciela - Wielkiego Mistrza, Soke Krzysztofa Kondratowicza. zgodnie z Jego Ostatnią, wyrażona na piśmie, Wolą :

1. Przewodniczącym Polskiego Centrum po śmierci prof K. Kondratowicza został Mistrz Krzysztof Wasiak z Warszawy

2. Mistrz Paweł Nerć został przez swojego Nauczyciela - Wielkiego Mistrza, Soke Jiu-Jitsu Goshin-Ryu Krzysztofa Kondratowicza wyznaczony na Soke Stylu Goshin-Ryu

3. Soke Paweł Nerć otrzymał podpisane przed śmiercią przez Wielkiego Mistrza, Soke Krzysztofa Kondratowicza i przekazane na ręce Prezesa PFDSiSW Pana Ryszarda Murata certyfikaty na kolejne stopnie 8, 9 i 10 Dan.

4. Soke Paweł Nerć 10 Dan, wraz z nominacją na funkcję Soke Goshin-Ryu Jiu-Jitsu i certyfikatami na stopnie 8, 9 i 10 Dan, podpisanymi przez zamarłego Mistrza Krzysztofa Kondratowicza otrzymał także Biały Pas swojego Mistrza Soke Krzysztofa Kondratowicza, który nosił do dnia swojej śmierci.

Świadkami tego byli zaproszeni na Galę PFDSiSW Mistrzowie i Honorowi Goście oraz z Ramienia Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu - Mistrz Jacek Chęciński z Lublina, który tą część uroczystości filmował na prośbę Soke Pawła Nerć.

 

www.goods.pl  - sklep internetowy www.budo-sport.com.pl - sklep