Shizoku-Ryu Jiu-jitsu - logo

..:: Rzuty ::..
 

RZUTY i OBALENIA stosuje się obecnie w większości Sztuk Walki. W Jiu-Jitsu są one jednym z głównych działów treningowych w trakcie szkolenia. Rzuty i obalenia są bardzo podobne w wykonaniu. Podstawowa różnicą jest to, że w rzutach występuje tak zwana „faza lotu” to znaczy, że przeciwnik czasowo traci całkowicie kontakt z podłożem.


Wszystkie rzuty jako kompletny materiał, są z reguły nauczane na poziomie podstawowym, czyli w chwycie Kumi-Kata. Na tym poziomie każdy rzut ma trzy fazy:

 • Kuzushi – wychylenie z pozycji równowagi w określonym przez wykonywany rzut kierunku
 • Tsukuri – wejście do rzutu.
 • Kake – rzut właściwy.

            W Shizoku-Ryu uczymy wychyleń tylko jako ćwiczenia formalnego, gdyż rzuty na poziomie Kumi-Kata są uczone tylko na początku nauki. Na kolejnych poziomach, gdy rzuty są wykonywane w czasie realnych, dynamicznych ataków nie ma czasu na wychylenie a nawet, można powiedzieć, że wyuczony odruch wychylania  staje się przeszkodą w prawidłowym wykonaniu techniki.

Wykonywane rzuty, możemy podzielić ze względu na:

 1. Sposób wykonywania i na część ciała, która jest podstawą wykonania rzutu
 • Koshi waza – rzuty biodrowe
 • Ashi waza – rzuty nożne
 • Te waza – rzuty ręczne
 • Sutemi waza – rzuty „poświęcenia”. Trzeba pamiętać, że są to rzuty   połączone z naszym upadkiem na ziemię. W rzutach tych TRACIMY  RÓWNOWAGĘ !!!
 • Kaeshi waza (w złożeniach „gaeshi”) – kontr rzuty. Wykonujemy je  jako kontratak na rzut wykonywany przez naszego partnera.
 1. Pozycję naszego ciała
 • w staniu
 • w klęku
 • w siadzie
 • w leżeniu (tylko część rzutów jest możliwa do wykonania w tej pozycji)
 1. Kierunek naszego ciała w stosunku do przeciwnika
 • przodem
 • bokiem
 • tyłem
 1. Ustawienia naszego ciała w stosunku do przeciwnika
 • z przodu
 • z lewego boku
 • z tyłu
 • z prawego boku
 1. Rodzaj wykonywanego ataku ręką
 • Kumi Kata (rzuty wykonywane w uchwycie podstawowym)
 • Ippon Kumite Oi-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na wprost w czasie uderzeń z wypadem, gdy atakuje przednia kończyna)
 • Ippon Kumite Gyaku-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na wprost w czasie uderzeń bez wypady, gdy atakuje tylna kończyna)
 • Ippon Kumite Mawshi Oi-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku po łuku, w czasie uderzeń z wypadem, gdy atakuje przednia kończyna)
 • Ippon Kumite Mawshi Gyaku-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku po łuku, w czasie uderzeń bez wypadu, gdy atakuje tylna  kończyna)
 • Ippon Kumite Choku-   (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na  wprost w czasie uderzeń w staniu, gdy atakuje którakolwiek kończyna)
 • Rzuty jako reakcja na atak z tyłu  (rzuty wykonywane w pojedynczym, dowolnym ataku, w czasie uderzeń gdy przeciwnik stoi z tyłu i atakuje  dowolną kończyną)
 • Ura (jest to poziom nauczany WYŁĄCZNIE na poziomie mistrzowskim i z wielką ostrożnością. We wszystkich innych    poziomach nauczania rzutów przeciwnik  zostaje (teoretycznie) połamany gdy upada na ziemię. W rzutach na Ura łamanie  następuje w czasie wykonywania rzutu, w fazie „kake”. Na poziomie Ura wykonuje się rzuty BARDZO OSTROŻNIE i powoli, gdyż praktycznie nie ma możliwości bezpiecznego upadku przy dobrze wykonanej technice)
 1. Rodzaj wykonywanego ataku nogą
 • Ippon Kumite Oi-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na   wprost w czasie uderzeń z wypadem, gdy atakuje przednia kończyna)
 • Ippon Kumite Gyaku-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na  wprost w czasie uderzeń bez wypady, gdy atakuje tylna kończyna)
 • Ippon Kumite Mawshi Oi-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku  po łuku, w czasie uderzeń z wypadem, gdy atakuje przednia kończyna)
 • Ippon Kumite Mawshi Gyaku-  (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku po łuku, w czasie uderzeń bez wypadu, gdy atakuje tylna kończyna)
 • Ippon Kumite Choku-   (rzuty wykonywane w pojedynczym ataku na  wprost w czasie uderzeń w staniu, gdy atakuje którakolwiek kończyna)
 • Rzuty jako reakcja na atak z tyłu  (rzuty wykonywane w pojedynczym, dowolnym ataku, w czasie uderzeń gdy przeciwnik stoi z tyłu i atakuje dowolną kończyną)
 • Ura (jest to poziom nauczany WYŁĄCZNIE na poziomie mistrzowskim i z wielką ostrożnością. We wszystkich innych poziomach nauczania rzutów przeciwnik zostaje (teoretycznie) połamany gdy upada na ziemię. W rzutach na Ura łamanie  następuje w czasie wykonywania rzutu, w fazie „kake”. Na poziomie Ura wykonuje się rzuty BARDZO OSTROŻNIE i powoli, gdyż praktycznie nie ma możliwości bezpiecznego upadku przy dobrze wykonanej technice)
 • Jiu Kumite   (rzuty wykonywane w czasie wolnej walki)
 1. Żywioł, w jakim wykonujemy konkretny rzut (w japońskich systemach walki mamy cztery żywioły, które wpływają na wykonywaną przez nas technikę. Woda, Ogień, Ziemia i Wiatr. Każde wykonanie różnie się od innych dynamiką, płynnością ruchu, agresywnością lub jej brakiem, początkiem i końcem,

wszystkie przedstawione tutaj Rzuty i Obalenia są prezentowane w układzie Kumi-Kata

. . . . . . .. . . . . . . . UWAGA !!! . . . . . . . . . . . . . . ATTENTION !!!

. . . . . wszystkie prezentowane formy . . . all forms are presented

. .. są wykonywane w zwolnionym tempie . . . . in slow motion

 

1

Ashi Guruma

- pobierz -->

2

Ashi Sukui 1

- pobierz -->

3

Ashi Sukui 2

- pobierz -->

4

Ashi Sukui 3

- pobierz -->

5

Ashi Sukui 4

- pobierz -->

6

Ashi Sukui 5

- pobierz -->

7

Atama Otoshi

- pobierz -->

8

Daki Age

- pobierz -->

9

Daki Wakare - lub - Kakae Wake

- pobierz -->

10

De Ashi Barai

- pobierz -->

11

Eri Seoi Nage

- pobierz -->

12

Ganseki Otoshi 1

- pobierz -->

13

Ganseki Otoshi 2

- pobierz -->

14

Hane Goshi 1 (na nogę)

- pobierz -->

15

Hane Goshi 2 (na biodra)

- pobierz -->

16

Hane Goshi 3 (na stopę)

- pobierz -->

17

Hane Goshi Gaeshi

- pobierz -->

18

Hane Makikomi 1

- pobierz -->

19

Hane Makikomi 2

- pobierz -->

20

Harai Goshi

- pobierz -->

21

Harai Goshi Gaeshi

- pobierz -->

22

Harai Makikomi

- pobierz -->

23

Harai Tsurikomi Ashi

- pobierz -->

24

Hiji Otoshi

- pobierz -->

25

Hikkomi Gaeshi – lub - Obi Tori Gaeshi

- pobierz -->

26

Hikkomi Gaeshi  (+ Kannuki Gatame)

- pobierz -->

27

Hikkomi Gaeshi 1

- pobierz -->

28

Hikkomi Gaeshi 2

- pobierz -->

29

Hiza Guruma

- pobierz -->

30

Ippon Seoi Nage

- pobierz -->

31

Ippon Seoi Nage Kiza

- pobierz -->

32

Irimi Nage

- pobierz -->

33

Juji Garami

- pobierz -->

34

Kaiten Nage

- pobierz -->

35

Kakae Wake – lub - Daki Wakare

- pobierz -->

36

Kami Basami 1

- pobierz -->

37

Kami Basami 2

- pobierz -->

38

Kata Ashi Dori

- pobierz -->

39

Kata Guruma 1

- pobierz -->

40

Kata Guruma 2 - lub - Tawara Guruma

- pobierz -->

41

Kata Guruma 3 (mae-ushiro)

- pobierz -->

42

Kata Guruma Haru no Hashi

- pobierz -->

43

Kata Seoi Nage

- pobierz -->

44

Kawazu Gake

- pobierz -->

45

Kibitsu Gaeshi

- pobierz -->

46

Ko Soto Gake

- pobierz -->

47

Ko Soto Gari

- pobierz -->

48

Ko Tsuri Goshi

- pobierz -->

49

Ko Uchi Ashi Dori

- pobierz -->

50

Ko Uchi Gake

- pobierz -->

51

Ko Uchi Gari

- pobierz -->

52

Ko Uchi Gari Gaeshi

- pobierz -->

53

Ko Uchi Maki Komi 1

- pobierz -->

54

Ko Uchi Maki Komi 2

- pobierz -->

55

Kokyu Nage

- pobierz -->

56

Koshi Guruma

- pobierz -->

57

Koshi Guruma Maki Komi

- pobierz -->

58

Koshi Nage

- pobierz -->

59

Kote Gaeshi Nage

- pobierz -->

60

Kouchiki Daoshi

- pobierz -->

61

Kubi Nage

- pobierz -->

62

Maki Tomoe Nage

- pobierz -->

63

Morote Gari

- pobierz -->

64

Morote Seoi Nage

- pobierz -->

65

Nidan Ko Soto Gake

- pobierz -->

66

Nidan Ko Soto Gari

- pobierz -->

67

No Waki

- pobierz -->

68

O Goshi

- pobierz -->

69

O Guruma

- pobierz -->

70

O Soto Gake

- pobierz -->

71

O Soto Gari

- pobierz -->

72

O Soto Gari Gaeshi

- pobierz -->

73

O Soto Guruma

- pobierz -->

74

O Soto Maki Komi

- pobierz -->

75

O Soto Otoshi

- pobierz -->

76

O Tsuri Goshi

- pobierz -->

77

O Uchi Gari

- pobierz -->

78

O Uchi Gari Gaeshi

- pobierz -->

79

Obi Goshi

- pobierz -->

80

Obi Otoshi - lub - Waki Otoshi

- pobierz -->

81

Obi Tori Gaeshi - lub - Hikkomi Gaeshi

- pobierz -->

82

Okuri Ashi Barai

- pobierz -->

83

Sasae Tsuri Komi Ashi

- pobierz -->

84

Sasae Tsuri Komi Goshi

- pobierz -->

85

Seoi Age

- pobierz -->

86

Seoi Nage

- pobierz -->

87

Seoi Nage Kiza

- pobierz -->

88

Seoi Otoshi 1

- pobierz -->

89

Seoi Otoshi 2

- pobierz -->

90

Shiho Nage

- pobierz -->

91

Sode Seoi Nage

- pobierz -->

92

Sode Tsuri Komi Goshi

- pobierz -->

93

Soto Maki Komi

- pobierz -->

94

Sudori Nage

- pobierz -->

95

Sukui Nage 1

- pobierz -->

96

Sukui Nage 2

- pobierz -->

97

Sukui Nage 3 - lub - Te Guruma

- pobierz -->

98

Sumi Gaeshi

- pobierz -->

99

Sumi Otoshi

- pobierz -->

100

Suwari Seoi

- pobierz -->

101

Tai Otoshi

- pobierz -->

102

Tama Guruma

- pobierz -->

103

Tama Guruma moro-ashi

- pobierz -->

104

Tani Otoshi

- pobierz -->

105

Tawara Gaeshi

- pobierz -->

106

Tawara Guruma - lub - Kata Guruma 2

- pobierz -->

107

Te Guruma - lub - Sukui Nage 3

- pobierz -->

108

Te Hiza Guruma – lub – Ude Hiza Guruma

- pobierz -->

109

Tenchin Nage

- pobierz -->

110

Tomoe Nage

- pobierz -->

111

Tsubame Gaeshi

- pobierz -->

112

Tsuri Goshi

- pobierz -->

113

Tsuri Komi Goshi

- pobierz -->

114

Uchi Makikomi – lub – Uchi Soto Makikomi

- pobierz -->

115

Uchi Mata

- pobierz -->

116

Uchi Mata Gaeshi

- pobierz -->

117

Uchi Mata Makikomi

- pobierz -->

118

Uchi Mata Marikomi 01

- pobierz -->

119

Uchi Mata Marikomi 02

- pobierz -->

120

Uchi Mata Skashi

- pobierz -->

121

Uchi Soto Makikomi – lub – Uchi Makikomi

- pobierz -->

122

Ude Gaeshi

- pobierz -->

123

Ude Garami Gaeshi - lub - Ude Garami Nage

- pobierz -->

124

Ude Garami Nage – lub - Ude Garami Gaeshi

- pobierz -->

125

Ude Hiza Guruma - lub - Te Hiza Guruma

- pobierz -->

126

Ude Kime Nage

- pobierz -->

127

Uki Goshi

- pobierz -->

128

Uki Otoshi

- pobierz -->

129

Uki Waza

- pobierz -->

130

Ura Nage

- pobierz -->

131

Ushiro Goshi

- pobierz -->

132

Ushiro Guruma

- pobierz -->

133

Ushiro Otoshi

- pobierz -->

134

Utsuri Goshi 01

- pobierz -->

135

Utsuri Goshi 02

- pobierz -->

136

Waki Otoshi - lub - Obi Otoshi

- pobierz -->

137

Yama Arashi 01

- pobierz -->

138

Yama Arashi 02

- pobierz -->

139

Yama Arashi 03

- pobierz -->

140

Yama Arashi Makikomi

- pobierz -->

141

Yoko Gake

- pobierz -->

142

Yoko Guruma

- pobierz -->

143

Yoko Otoshi

- pobierz -->

144

Yoko Tomoe Nage

- pobierz -->

145

Yoko Wakare

- pobierz -->

146

Zenpo Gaeshi

- pobierz -->

 

 

 

 

 

 

 

  

www.goods.pl  - sklep internetowy